SEJARAH AWAL SUNGAI PETANI
SUNGAI PETANI

Jumlah Penduduk Sungai Petani / Sungai Petani Population

Bangunan-Bangunan Bersejarah di Sungai Petani

SP Golf Club

The 6 Brigade

Tempat and Bangunan Bersejarah sekitar Sungai Petani

Contact Page


Sungai Petani mengambil namanya dari anak sungai yang mengalir dari sungai Merbok. Kampung terawal muncul di tanah tinggi yang sekarang terletak sebagai Pekan lama. Pembangunan bandar Sungai Petani bermula dengan pesatnya di awal abad ke 20 (pentadbiran British bermula dalam tahun 1909 dengan kemasukan orang pendatang ke kedah seperti orang China dari Negeri-negeri Selat dan orang India yang di bawa oleh British untuk mengendalikan ladang getah di selatan Kedah.The Early History Of Sungai PetaniSungai Petani has given name from small river which flow from Merbok River. The earlier village is started in hill site which today known as Old Town or "Pekan Lama". The Development of Sungai Petani town has started in the earliar of 20's (The British administration started in 1909) ) which people coming to Kedah State like chinese people from straits states and Indian people which brought by British to work in Rubber trees plantation in the south of Kedah.
Pada akhir tahun 1921 bandar Sungai Petani yang sengaja di rancang oleh pihak pentadbir kolonial telah mempunyai penduduk seramai 4578 orang. Terawal dari itu jalan keretapi di Kedah telah siap dalam Tahun 1915 dan oleh kerana kebanyakan perlombongan dan perladangan terletak di selatan Kedah maka bandar Sungai Petani telah mendapat faedah kerana ia semakin maju dengan pesatnya. Dalam tahun berikutnya dikatakan Sungai Petani telah membangun dan sudah terbina 109 buah rumah dan banyak lagi sedang dibina.Sejak pentadbiran British satu rancangan jalanraya telah dibuat menghubungkan Alor Setar dengan kawasan selatan Kedah. Jalanraya yang dipilih ialah selari dengan terusan Wan Mat Saman . Jalan yang menghubungkan Alor Setar dengan Sungai Petani telah siap dalam tahun 1913. Selain menghubungi ibunegeri dengan kawasan selatan, jalanraya tersebut menjadi nadi utama perhubungi Sungai Petani.In the End Of 1921 Sungai Petani town which purposely planned by the colonial administration has population of 4578. The earliar from that is the railroad for train service which finish build in 1915, because of most of mining locations are mostly in the South of Kedah Kedah, hence , the town Sungai Petani recieve facilities because of the towm getting fast develop.
Diantara bangunan warisan yang menjadi mercutanda bandar Sungai Petani ialah menara jam(gambar di atas) di Jalan Ibrahim yang telah dibina pada tahun 1934 dengan kos sebanyak RM17,000 pada ketika itu dan telah disumbangkan oleh En.Lim Lian Teng kepada penduduk Sungai Petani sempena memperingati King George (1910-1936).
One of the historic generated building which become monument of Sungai Petani Town is the Clock Tower(the above photo) in Ibrahim Street build in 1934 with cost
of total RM17,000 at that time donated by Mr. Lim Lian Teng for the people of Sungai Petani for the remembrance of King George (1910-1936).
Pekan Sungai petani