Jumlah Penduduk Sungai Petani / Sungai Petani Population
Jumlah Penduduk Sungai Petani Dan Daerah Kuala Muda
SUNGAI PETANI

Jumlah Penduduk Sungai Petani / Sungai Petani Population

Bangunan-Bangunan Bersejarah di Sungai Petani

SP Golf Club

The 6 Brigade

Tempat and Bangunan Bersejarah sekitar Sungai Petani

Contact Page

The Sungai Petani Population And Kuala Muda District
SungaiPetaniPopulation
Berdazarkan kajian yang dibuat jumlah penduduk Sungai Petani dan daerah Kuala Muda telah meningkat setiap banci penduduk dibuat.

According to research for the sungai petani population and for kuala Muda District ,it shows the population is increase in every census research.


Jadual 1 :

Table 1 :

Pertambahan Penduduk Bandar Sungai Petani dan Daerah Kuala Muda adalah seperti berikutThe population increasement in Sungai petani town and Kuala Muda district are listed below

Year/Tahun Bandar Sungai Petani/Sungai Petani TownDaerah Kuala Muda/Kuala Muda District
1921 * 4578 orang/people Tidak Dapat Diketahui/ No Information
1947 13,175 orang/people 94,818 orang/people
1957 22,900 orang/people 121,242 orang/people
1970 35,959 orang/people 159,977 orang/peple
1977 #54,598 orang/people Tidak Dapat Diketahui / No Information
1980 46,250 orang/people 196,539 orang/people
1981 47,314 orang/people 200,863 orang/people
1982 48,308 orang/people 205.282 orang/people
1983 49,322 orang/people 209,798 orang/people
1984 50,358 orang/people 214,414 orang/people
1985 51,416 orang/people 219,131 orang/people
1986 52,496 orang/people 223,952 orang/people
1987 53,598 orang/people 228,879 orang/people
1988 54,724 orang/people 233,914 orang/people
1989 55,873 orang/people 239,060 orang/people
1990 57,046 orang/people 244,319 orang/people
1991 58,244 orang/people 249,694 orang/people
1992 59,467 orang/people 255,187 orang/people
1993 60,716 orang/people 260,801 orang/people
1994 61,991 orang/people 266,539 orang/people
1995 63,293 orang/people 272,403 orang/people
1996 64,622 orang/people 278,395 orang/people
1997 65,979 orang/people 284,521 orang/people
1998 67,365 orang/people 290,780 orang/people
1999 68,780 orang/people 297,177 orang/people
2000 70,224 orang/peopel 303,715 orang/people
2001 71,699 orang/people 310,397 orang/people
2002 - -

Sumber :

Source :

Jabatan Perangkaan Malaysia Cawagan Sungai Petani , Terutama kepada Encik Ismail Bin Zakaria (Pegawai Pembantu Perangkaan Bahagian Isi Rumah

Malaysian Census Department Sungai Petani Branch especially Thanks to Mr.Ismail Bin Zakaria , Asisstant Cencus Oficer in Housing Search

* MPSP

# Mengikut rekod Balai Polis Sungai Petani
# According Of Sungai Petani Police Station Report

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan , anda boleh E-mail Saya
E-mail!

Anda boleh Juga Dail kepada Telefon Bimbit saya sekiranya sebarang masalah berkenaan computer atau anda inginkan halamam Web anda sendiri No. 019- 545 7037 atau Telefon Rumah 04-4224825 (kumar)